يكشنبه 29 مهر 1397
 تجزیه و تحلیل کلام 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 جامعه شناسی زبان 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 زبانشناسی کاربردی 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 اصول و روش تدریس زبان خارجی- نظریه ها 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 انگلیسی برای اهداف ویژه 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 نگارش پیشرفته 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 تهیه و تدوین مطالب درسی 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 شعر انگلیسی 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 داستان کوتاه 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است
 شعر ساده انگلیسی 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand