جمعه 22 تير 1386

نادر صامصونچی (درجه علمی : مربی)
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
بدون فایل پیوست

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand