جمعه 27 فروردين 1400
 Glucose Signalling in Saccharomyces cerevisiae 
  نویسندگان مقاله:   AliReza Tarinejad 
 ارائه شده به :    AGRICULTURAL COMMUNICATIONS (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   AGRICULTURAL COMMUNICATIONS 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 2 ، صفحات 7-15
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand