شنبه 28 فروردين 1400
 دکتری ( تاریخ: 87/11/1 - 92/2/1 ) 
 رشته تحصیلی:   فلسفه تعلیم و تربیت ، ( )  
 دانشگاه:   خوارزمی تهران 
 عنوان پایان نامه:   تبیین فلسفه عدالت تربیتی برمبنای واکاوی نظریه عدالت و اشاره های آن برای نظام آموزشی ایران.  
 استاد راهنما:   دکتر سعید ضرغامی 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 85/7/1 - 87/4/1 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( آموزش و پرورش دبستان )  
 دانشگاه:   علامه طباطبائی 
 عنوان پایان نامه:   بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی با پدیده جهانی شدن  
 استاد راهنما:   دکتر حسن ملکی 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1381/7/1 - 1385/4/1 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( آموزش و پرورش پیش دبستانی )  
 دانشگاه:   خوارزمی تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand