جمعه 27 فروردين 1400
 تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی، دیدگاه های لیبرال و جامعه‌گرا 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی- سعید ضرغامی- یحیی قائدی- میرعبدالحسین نقیب زاده 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 • بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت: رویکردی هرمنوتیکی 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
  بررسی امکان بهره‌گیری از عدالت تربیتی برآمده از نظریه عدالت در نظام‌های آموزشی: رویکرد هرمنوتیک انتقادی 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی- سعید ضرغامی 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   نوآوری های آموزشی  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تجربه دانشجویان از عدالت اساتید: مطالعه پدیدارشناسی 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی جایگاه تربیت و عدالت تربیتی در نظریه ی عدالت جان رالز 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه های نوین تربیتی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی از خودبیگانگی از دیدگاه اریک فروم و مقایسه آن با دیدگاه اسلام 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی- صادق صیادی 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   روانشناسی و دین 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگری 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی- سید احمد حسینی- صادق صیادی 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   راهبرد اجتماعی فرهنگی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تجربیات دانشجویان خوابگاهی از شب امتحان: یک بررسی پدیدارشناسی 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی- زهرا شعوری میلان- نسرین همایونی بخشایش 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه های نوین تربیتی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بازتاب اخلاق حرفه‌ای در کتب درسی رشته پرستاری در دوره کارشناسی 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان- بهبود یاری قلی- وحیده رحیم زاده 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه 
  نویسندگان مقاله:   بهبود یاری قلی- محمد حرفتی سبحانی- جواد قصاب زاده - حبیبه رحیمی 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه های نوین تربیتی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand