يكشنبه 06 بهمن 1398

دکتر پيمان يارمحمدزاده 

رتبه دانشگاهي: دانشیار

گروه: علوم تربيتي

دانشگاه: تربيت معلم آذربايجان

 

Email: Dr.peyman.ymz@Gmail.com

 

تحصيلات:

 

دکتري: مديريت آموزشي از دانشگاه اصفهان 1389.

داراي گواهي دانشجوي استعداد درخشان دوره دکتري دانشگاه اصفهان 1389. 

کارشناسي ارشد: مديريت آموزشي از دانشگاه اصفهان 1385.

کارشناسي: تربيت معلم از دانشکده علوم قرآني خوي 1383.

ديپلم: علوم انساني، دبيرستان امام خميني (ره) شهر آواجيق 1379.

 

   

عناوين پاياننامه­هاي ارشد و دکتري:

کارشناسي ارشد:

بررسي رابطه بين خلاقيت و ميزان کاربست مولفه­ هاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهر اروميه

دکتري:

بررسي روابط چندگانه ميان فرايند مديريت استراتژيک و فرایند تبدیل دانش با مولفه­ هاي سرمايه فکري در دانشگاه­هاي دولتي شهر اصفهان.

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand