يكشنبه 06 بهمن 1398
 کارشناسی ( تاریخ: 1379/3/6 - 1383/3/6 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت معلم قرآن ، ( )  
 دانشگاه:   دانشکده علوم قرآنی خوی 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 خوی -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1383/3/6 - 1385/3/6 ) 
 رشته تحصیلی:   مدیریت آموزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه اصفهان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1386/3/6 - 1389/3/6 ) 
 رشته تحصیلی:   دانشگاه اصفهان ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه اصفهان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand