جمعه 27 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 1374/10/25 - 1378/6/25 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ( - )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1378/7/2 - 1381/8/2 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ( - )  
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد تهران مرکز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1381/11/25 - 1387/3/13 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی ، ( مدیریت و برنامه ریزی ورزشی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand