جمعه 27 فروردين 1400
 آمار مقدماتی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 زبان تخصصی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقیق 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 مدیریت عمومی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 حرکات اصلاحی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand