جمعه 27 فروردين 1400
تماس با من [ تبریز - ایران]
تبریز-35 کیلومتری جاده آذرشهر-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی
شماره تلفن دفتر :
00984124327500-9----------داخلی 2397
شماره نمابر (فاکس) :
00984124327534
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand