شنبه 28 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 1378/7/1 - 1382/3/30 ) 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی ، ( صنعتی و سازمانی )  
 دانشگاه:   دانشگاه اصفهان 
 عنوان پایان نامه:   مقایسه میزان افسردگی و استرش شغلی در پرستاران بخشهای روانپزشکی و بخشهای غیر روانپزشکی 
 استاد راهنما:   دکتر کوروش نامداری 
 اصفهان -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1382/7/1 - 1384/6/16 ) 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی ، ( بالینی )  
 دانشگاه:   دانشگاه اصفهان 
 عنوان پایان نامه:   مقایسه میزان بینش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو، افسردگی با سیمایه های روانپریشی، افسردگی بدون سیمایه های روانپریشی و افراد بهنجار 
 استاد راهنما:   دکتر حمیدرضا عریضی 
 اصفهان -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1385/7/1 - 1389/8/19 ) 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی 
 عنوان پایان نامه:   بررسی اثربخشی و مقایسه دو مداخله آموزش گروهی طرح واره محور و سبک زندگی محور در افزایش رضایت زناشویی  
 استاد راهنما:   دکتر علیرضا عابدین 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand