جمعه 27 فروردين 1400
[ - ]
تبريز، 35 کیلومتری جاده مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربايجان، دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي، گروه تربيت بدني وعلوم ورزشي
شماره تلفن دفتر :
04124327505، داخلی2410
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand