جمعه 27 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه علوم ورزشی رشت-گیلان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیولوژی ورزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیولوژی ورزشی قلب-عروق و تنفس ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand