جمعه 27 فروردين 1400
 اثر ترکیبی منتخب هوازی شدت متوسط، کوتاه مدت و مصرف سویا بر لیپیدهای سرم و چاقی زنان یائسه چاق 
  نویسندگان مقاله:    زرنشان اعظم 
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1390/11/3) 
 عنوان ژورنال:   ارمغان دانش 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 66 ، صفحات 545-556
  
 مقایسه سطوح 17B استرادیول سرم و ارتباط آن با برخی ریسك فا كتورهای سرطان سینه در دو گروه زنان یائسه ورزشكار و غیر ورزشكار  
  نویسندگان مقاله:   ترتیبیان بختیار، زرنشان اعظم 
 ارائه شده به :    دانشگاه تهران (1388/7/3) 
 عنوان ژورنال:    حرکت 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 39 شماره ژورنال 0 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
  اثر یک دوره برنامه تمريني منتخب هوازي به بر 17 بتا- استرادیول سرم و چاقی زنان یائسه 
  نویسندگان مقاله:    ترتیبیان بختیار، زرنشان اعظم 
 ارائه شده به :    دانشگاه تهران (1387/6/3) 
 عنوان ژورنال:   المپیک 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 0 شماره ژورنال 43 ، صفحات 52-45
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش شاخص های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو 
  نویسندگان مقاله:    زرنشان اعظم، قربانیان بهلول، صالح زاده کریم، شیرپور سولماز، شرابیانی سودابه 
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1392/1/4) 
 عنوان ژورنال:   مجله باروری و ناباروری ایران 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 46 ، صفحات 20-27
  
  اثر ترکیبی برنامه تمرینی هوازی(شدت متوسط) با مصرف سویا بر فشارخون و ضربان قلب استراحت زنان یائسه چاق 
  نویسندگان مقاله:    زرنشان اعظم  
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (1391/12/1) 
 عنوان ژورنال:   ماهنامه علوم پزشکی هرمزگان 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 18 شماره ژورنال 1 ، صفحات 55-63
فایلی آپلود نشده است
  
 اختلالات منسچرال و منطقه توزیع چربی در دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشجو 
  نویسندگان مقاله:   اعظم زرنشان 
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1392/11/1) 
 عنوان ژورنال:    بهبود 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 17 شماره ژورنال 12 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Effect of Regular Aerobic Exercise on Serum Levels of IL-4 and IgE in Overweight and Obese Asthmatic Women 
  نویسندگان مقاله:   اعظم زرنشان، محدرضا ذوالفقار، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی 
 ارائه شده به :    انشگاه علوم پزشکی اراک (1396/7/19) 
 عنوان ژورنال:   Arak Medical University Journal (AMUJ) 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 20 شماره ژورنال 8 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص¬های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال زنان مبتلا به آسم 
  نویسندگان مقاله:   اعظم زرنشان، محمدرضا ذوالفقار، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی 
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی یزد (1396/6/25) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 25 شماره ژورنال 6 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 اثر تمرینات هوازی بر هورمون‌های جنسی و مارکرهای التهابی زنان مبتلا به آسم 
  نویسندگان مقاله:   اعظم زرنشان، محدرضا ذوالفقار، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی 
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی ایران (1396/4/0) 
 عنوان ژورنال:   (رازی) 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 24 شماره ژورنال 158 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand