جمعه 27 فروردين 1400
 كارشناسي ( تاریخ: 1363/7/1 - 1367/4/25 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربيتي ، ( تكنولوژي آموزشي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1372/7/1 - 1374/1/28 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربيتي ، ( برنامه ريزي آموزشي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   رابطه برخي عوامل با سودمندي دوره هاي آموزش بزرگسالان روستايي اذربايجان غربي 
 استاد راهنما:   دكتر فريده آل اقا 
 تهران -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 دكتري ( تاریخ: 1382/1/17 - 1387/2/25 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربيتي ، ( مديريت آموزشي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمي) 
 عنوان پایان نامه:   ارزشيابي كيفيت خدمات آموزشي مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور استان هاي آذربايجان شرقي و غربي بر اساس الگوي سروكوال و مؤلفه هاي مديريت كيفيت فراگير به منظور ارائه الگوي مناسب مديريت كيفيت 
 استاد راهنما:   دکتر مجمدرضا بهرنگی 
 تهران -ايران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand