جمعه 27 فروردين 1400
محل کار [ تبریز - ایران]
دانشگاه شهید مدنی، دانشکده الهیات، طبقه 4.
شماره تلفن دفتر :
+984131452318
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand