جمعه 27 فروردين 1400
 دکترای تخصصی ( تاریخ: 0/0/1391 - 0/0/1395 ) 
 رشته تحصیلی:   فلسفه و حکمت اسلامی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   آقایان دکتر احد فرامرز قراملکی و دکتر عبدالرسول کشفی 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 0/0/1387 - 0/0/1389 ) 
 رشته تحصیلی:   فلسفه و حکمت اسلامی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   همرنگی مرگ و زندگی در مثنوی معنوی 
 استاد راهنما:   آقای دکتر احد فرامرز قراملکی 
 تهران - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/1383 - 0/0/1386 ) 
 رشته تحصیلی:   فلسفه و حکمت اسلامی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/1384 - 0/0/1389 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات فارسی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand